Åpenhetsloven

«Åpenhetsloven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester, og sikre allmennheten tilgang til informasjon om hvordan virksomheter håndterer negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.»

Kilde: Åpenhetsloven § 1.

Informasjonskrav

Åpenhetsloven gir alle rett til å be virksomheter om informasjon om hvordan de håndterer negativ påvirkning på menneskerettigheter og arbeidsforhold. Slike henvendelser kaller vi informasjonskrav.

Hva er et informasjonskrav?

Alle som ønsker informasjon kan ta skriftlig kontakt med virksomheter som er omfattet av loven og be om informasjon om hvordan virksomhetene håndterer faktiske og potensielle negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Virksomhetene må svare på slike informasjonskrav skriftlig, innen rimelig tid og senest innen tre uker.