Skade

Skadetaksering kartlegger skadeomfang, årsak og estimerte utbedringskostnader.

Om skadetaksering

En skadetaksering er en faglig vurdering som har til hensikt å kartlegge omfanget av skade og skadeårsak samt estimere utbedringskostnader.

Denne typen taksering utføres vanligvis av en takstmann og kan brukes til å dokumentere skader på en eiendom. Skadetaksering er nyttig for forsikringsselskaper, privatpersoner, jurister og andre som trenger en vurdering av skadeomfanget og kostnadene ved utbedring.