Næring

En vurdering av verdien av eiendom for formål knyttet til næringsvirksomhet.

Om næring

Noen takstmenn har spesialkompetanse innen næringseiendom. Denne typen taksering baserer seg i økende grad på internasjonale standarder.

Takstmenn som tilbyr tjenester innen næringseiendom har tilleggsutdanning og kunnskap om ulike metoder for verdisetting. Takstene baseres blant annet på kontantstrømanalyse, sammenlignende salgsverdier, avkastningskrav, tekniske verdier, leiekontrakter og markedsleie.

Ved verditaksering av næringseiendom er det vanligvis leieinntektene som legges til grunn. Det utarbeides en omfattende rapport der de enkelte leiekontrakter nevnes. Takstmannen vurderer områdets generelle leienivå for næringsbygg, og tar i tillegg hensyn til byggets kvaliteter og beliggenhet.