Skjønn

Skadeskjønn benyttes ved større og omfattende bygningsskader.

Om skjønn

Skadeskjønn er en vurdering som ikke skjer på rettsstyrt grunnlag, men ut fra en vurdering av hva som er hensiktsmessig, nyttig, fornuftig og rimelig. Skadeskjønn benyttes ved større og omfattende bygningsskader. Denne oppgjørsformen står skrevet i forsikringsvilkårene. Når en eiendom får skade, er det viktig å sikre et profesjonelt grunnlag for erstatningen.

Mange takstmenn har spesiell kompetanse på dette feltet. Ved større skader er det vanlig å benytte skjønn som oppgjørsform. Da velger skadelidte og forsikringsselskapet hver sin skjønnsmann, som blir enige om erstatningen med bindende virkning. En skjønnsmann med sertifisering gir god trygghet for et riktig resultat.