Om oss

Norges Takstingeniørers Forening (NTIF) ble stiftet i august 2023.

En bransjeorganisasjon for takseringsforetakene i Norge

Foreningen er en bransjeorganisasjon for takseringsforetakene i Norge. Takseringsbransjen er i en omskiftelig tid, der det etableres stadig større foretak og konsolidering av eksisterende mindre selskaper. Nye krav medfører også gjerne en økt grad av spesialisering.

Bakgrunn

I en bransje der det ikke stilles kompetansemessige myndighetskrav til utøvelsen av tjenestene, vil NTIF selv stille bransjens strengeste byggetekniske kompetansekrav for medlemskap i foreningen.

Dette vil bidra til å sikre at alle tjenester utført av foreningens medlemmer, vil bli utført av kompetent personell med byggeteknisk bakgrunn og med meget god og relevant formal og realkompetanse.

Formål

Norges Takstingeniørers Forening er en bransjeorganisasjon for takseringsforetakene i Norge bestående av takstingeniører som har som hovedmål å gi medlemsforetakene høy faglig kompetanse og gode utviklingsmuligheter.

Dette gjøres på følgende måte:
Formålet skal oppnås gjennom følgende aktiviteter:

Målsetting

Med stadig høyere krav til utdanning og kompetanse knyttet til tjenester som taksering og tilstandsvurderinger, vil et økt behov for konsolidering og spesialisering tydeliggjøres.  For å møte disse endringene ser vi et behov for etablering av en forening som i større grad fokuserer på ivaretakelse av takstforetakenes interesser og behov.

NTIF vil ikke selv bedrive egen takstutdanning, ei heller utvikle programvare i forbindelse med rapportskjematur. Foreningen vil kunne tilby lisenser fra flere relevante tilbydere, både når det gjelder leverandører for utdanning, etterutdanning, kurs og skjematur. NTIF vil derfor være en bransjeorganisasjon uten egne kommersielle interesser.

Uten egne kommersielle interesser eller krav om avkastning til eiere, mener vi også at medlemskostnadene vil kunne reduseres betydelig mot andre organisasjoners medlemskontingenter og kostnader. NTIF vil ha en liten, men faglig kompetent administrasjon som holder medlemskostnadene nede, og suksessivt lavere kostnader jo større takstforetaket er.  NTIF vil i størst mulig grad lytte til våre medlemmer og alt vi gjør er transparent for medlemmene.