Medlemskap

Som medlem i NTIF vil du oppnå sertifisering som takstingeniør.

Om medlemskapet

Som medlem i NTIF vil du oppnå sertifisering som takstingeniør.  Dette gir et kvalitetsstempel som markedet er opptatt av. Takstingeniør er ingen vernet tittel, men NTIF vil sikre at alle medlemmer innehar de krav som stilles for å yte tjenester som takstingeniør. Vi ønsker å tilby et stort, variert og tverrfaglig fagmiljø som bidrar til kompetanseutvikling for medlemmene, blant annet gjennom etterutdanning og fagnettverk.  

NTIF er en bransjeorganisasjon der taksforetakene er medlemmer. Altså det som heter juridiske personer.  Fysiske personer vil ikke kunne være selvstendige medlemmer.  

Medlemsbetingelser

Medlemmer må være takstforetak der utøvende bygningssakkyndige er utdannet som takstingeniører gjennom utdanningsinstitusjoner som til enhver tid foreningen godkjenner.

Det er ingen bindingstid for medlemskapet. Dette kan sies opp med 3 måneders skriftlig varsel med virkning fra den første i påfølgende måned. Det er heller ingen begrensninger mot medlemskap i andre bransjeorganisasjoner.

Kompetansekrav

Sertifisering i NTIF krever en samlet og korrekt kombinasjon av faglig bakgrunn og takstutdanning. Det er særlig takstutdanningen gjennom enten Norges takstakademi (NTAK), eller Norges eiendomsakademi (NEAK) som er godkjent av NTIF og som kvalifiserer til sertifisering.

Type
Pris pr. medlem
Etterutdanning
Sum kostnader
Foretak 1-5 personer
8 000
6 000
14 000
Foretak 6-10 personer
7 000
6 000
13 000
Foretak 11-20 personer
6 000
5 000
11 000
Foretak 21-30 personer
5 000
5 000
10 000
Foretak 31-40 personer
4 000
4 000
8 000
Foretak 41-50 personer
3 000
4 000
7 000
Foretak over 50 personer
2 000
4 000
6000

Bli medlem

Søknad om sertifisering og medlemskap i NTIF