Kompetansekrav til bransjen

Norges Takstingeniørers forening (NTIF) har som strategisk mål å jobbe for å aktualisere, ivareta og fremme takstforertakenes funksjon, i såvel boligomsetningen og i eiendomsbransjen.

For å oppnå foreningens strategiske mål, vil fokus på kompetanse være et sentralt tema. Med tanke på den funksjonen takstmenn/bygingssakkyndige allerede har gjennom leveranse av tilstandsrapport etter forskriften «Tryggere bolighandel» i avhendingsloven, er det åpenbart at kompetansekrav er et viktig strategisk delmål.

I henhold til kravene i nevnte forskrift  «Tryggere bolighandel», som spesifikt nevner de bygningsdelene en bygningssakkyndig skal undersøke, bør vedkommende inneha solid  grunnkompetanse i form av meget god realkompetanse med tillegg av formell utdanningen innenfor byggfagene.

Utover takseringskurs med befaringspraksis, er det etablert en regulering og lovmessighet innenfor håndhevelse av mesterkompetansen/mesterbrev. I så måte ser NTIF at bakgrunn som Svenn med mesterkompetansen, er velegnet minstekrav for utøvelsen av yrket. Fagskoleingeniør innen byggfag og høyere formalkompetanse innen bygg og eiendom kvalifiser også for medlemskap.

Med tanke på at de største og mest seriøse takseringselskapene allerede har denne minimumskompetansen, vil en slik innføring av krav være mindre inngripendende i bransjen. Videre vil den kunne innføres uten at kapasiteten for leveranse av tilstandsrapporten nevneverdig påvirkes.

Slike krav vil også kunne virke motiverende og regulerende for de aktører i bransjen som opererer som takstmenn/bygningssakkyndige uten relevant bygningsmessig bakgrunn.

For de av medlemmene som allerede har en lang erfaring fra utøvelsen av yrket, er realkompetansen en vel så god kompetansebakgrunn.

Fremhevelsen av den bygning- og håndverksmessige kompetansen for denne yrkesgruppen, vil støtte oppunder myndighetenes satsningsområde knyttet til de yrkesfaglige kompetansene.

I forbindelse med krav til kommende energikrav. EPBD (Energy Performance of Buildings Directive) kommer dette til påvirke bolig- og eiendomsmassen i tiden som kommer. Her vil foreningen samarbeide med andre organisasjoner for å ivareta den kompetansen og forståelsen for utførelse innenfor rådgivning og tjenesteyting.

Innfasingen av EPBD kommer til å prege bransjen i tiden som kommer.

Vi ønsker nye medlemmer velkommen til NTIF.

Benytter anledningen til å ønske alle en fortsatt fin høst!