Kvartalsvekst i boligmarkedet

Boligprisene i Norge har hatt en sterk oppgang, også i april 2024. Dette har ført til at boligprisene så langt i år har steget med 7,2 prosent ifølge Eiendom Norge.

Det er en kruttsterk økning i de nominelle boligprisene i årets første fire måneder, men det er verdt å merke seg at boligprisene justert for inflasjon ikke har tilsvarende vekst, sier administrerende direktør Henning Lauridsen i Eiendom Norge.

Også leieprisene fortsetter å øke. Trolig mest grunnet økt rente som setter en brems på investeringsviljen innen nybygg. Selv om prisvekst normalt sett viser til et positivt marked, er det nå færre som er i stand til å skaffe eller beholde egen bolig.

Regjeringens etterlengtede boligmelding har tatt for seg flere av utfordringene overordnet, men mange store aktører innen eiendom etterlyser handlingskraft.

Meldingen sier ingen ting om hvordan man vil løse utfordringene med de store kostnadene boligeierne får i fremtiden, melder Carsten Pihl, politisk leder i huseierne.

Boligmeldingen presenterte fire hovedområder i boligpolitikken:

  1. Flere skal få muligheten til å eie sin egen bolig
  2. Leiemarkedet skal være trygt og forutsigbart
  3. Ta vare på boligene vi har, og bygge de vi trenger
  4. Forsterket innsats for de som ikke selv klarer å skaffe seg og beholde en egnet bolig

 

Om Regjeringen vil sette politisk handlekraft bak sine overordnede målsetninger og mindre konkrete formuleringer gjenstår å se, men det vil trolig være nødvendig i årene fremover for å ivareta en stadig vanskeligere boligøkonomi.

Boligmeldingen finner du her.