Ny forening i takstbransjen

NTIF (Norges Takstingeniørers Forening) så dagens lys i oktober 2023.
Trenger vi en ny forening i denne bransjen? Ja, mener vi.
I «jungelen» av foreninger i TakstNorge er det frem til oktober 2023, egentlig for mange mulige utdanningsmuligheter for Takstingeniører. Det er utdanningsløp der du i praksis kan bli takstmann «på en lørdag» og det er utdanningsløp der du kan bruke 2 år med tilsynelatende det samme resultat – du blir takstmann. Dette skyldes manglende regulering av bransjen fra myndighetene. Vi etterlyser krav til utdanning og en beskyttet tittel.

Nye tider

Nye tider, der økonomien har endret seg og kostnadene for et medlemskap også er en del av det store bildet. Vi mener det er behov for en seriøs forening, som jobber for medlemmene og som tilrettelegger for de beste tilbud og muligheter for medlemmene sine med fokus på kvalitet og kostnader. Vi mener det er på tide å tenke nytt, der takstingeniøren står i sentrum, slik at både krav til utdanning, etterutdanning, tilbud om det som kreves for at taksingeniøren er forsikret på en måte som også ivaretar medlemmene. Det er for eksempel viktig at forsikringen også ivaretar dekning etter man går av med pensjon eller slutter i yrket.

Etablering av større takstselskaper skal lønne seg

Foreningen tilrettelegger også slik at det skal lønne seg å bygge opp større takstselskaper der medlemsavgiften blir billigere jo flere ansatte selskapet har. Videre skal ikke foreningen drive kommersielle selskaper, men utelukkende jobbe for best mulige rammebetingelser for takstingeniøren.

Myndighetene – Statlig godkjenning

Foreningen vil jobbe i samarbeid med myndighetene for at kravet til utdanningen skal gi en beskyttet tittel for utøvelsen av yrket.
Vi ser positivt på fremtiden og til at takstingeniøren får de rammebetingelsene som er tilrettelagt for å løfte yrket til det yrket fortjener.