NS 3940:2023 Areal- og volumberegninger av bygg

Kort oversikt over arealmåling etter standard NS 3940:2023 Areal- og volumberegninger av bygg

Begrepene «P-Rom» og «S-Rom» vil ikke lenger benyttes, men skal fremgå i rapporten i en overgangsperiode. Boligareal oppgis nå i BRA, som deles inn i BRA-i, BRA-e og BRA-b. Opplysninger om åpent areal legges til uten BRA. Målinger som ikke er fra måleverdige arealer, som lav himling eller skråtak (ALH), kan opplyses i tilleggsinformasjon, med korrekt målt BRA. BRA og ALH summeres for å utgjøre boligens gulvareal (GUA).

 

Definisjon av arealer som skal oppgis for bolig:

BRA (Bruksareal):

  • Internt bruksareal (BRA-i): Arealet innenfor boligen
  • Eksternt bruksareal (BRA-e): Arealet av eksterne rom som tilhører boenheten, eksempelvis boder
  • Innglasset balkong (BRA-b): Arealet av innglasset balkong, veranda eller altan.

 

Åpent areal: Arealet av åpen balkong, veranda eller altan. Dette skal ikke inkluderes i BRA

ALH: Areal med lav himlingshøyde. Denne måles slik som BRA, uten krav til lav himlingshøyde.

GUA: Gulvarealer som ikke er måleverdige grunnet skrå og lav himling. GUA legges til i tilleggsinfo ved å legge sammen BRA og ALH

 

I leiligheter vær oppmerksom på:

  • Leilighet med ekstern adkomst til bod vil utgjøre BRA-e og regnes med i total BRA.
  • Innglasset balkong vil defineres som BRA-b og være en del av BRA.
  • Sjakter, pipeløp, innvendige søyler og liknende, er en del av boligens BRA. Om sjakt eller liknende er skjult, kan dette fortsatt måles om det finnes dokumentasjon på skjult areal, i form av tegninger. Man måler arealet selv om det ikke forefinnes gulv eller tilkomst.

 

Ikrafttredelse 

Ved oppmåling av boliger må takstingeniøren følge de nye reglene fra 1. januar 2024.

Eiendomsmeglerbransjen skal følge reglene i den nye standarden for eiendomsmeglingsoppdrag som er inngått fra og med 1. januar 2024.

 

Plan og byggesaker

Det er viktig å være oppmerksom på at TEK17 henviser til den gamle versjonen av NS standarden, NS 3940:2012, og skal benyttes i plan- og byggesaker inntil nyeste versjon, NS 3940:2023, blir referert til i TEK-kravene.

Husk å benytte teknisk forskrift og versjon av NS for tidspunktet arealplanen først ble godkjent. Dette er spesielt viktig når man beregner grad av utnytting i forbindelse med arealplaner. Dette sikrer korrekt planlegging og gjennomføring av byggeprosjekter.

 

Se også:

Forbrukertilsynets veiledning for markedsføring av bolig

NS 3940:2023