Ny dom fra lagmannsretten

En ny dom fra lagmannsretten har nå slått fast at feil i tilstandsrapporter ikke nødvendigvis medfører total ugyldighet. Dommen har stor betydning for takstbransjen, da denne tilbakeviser at kjøper skal anses som uviten om innholdet i en tilstandsrapport, om det avdekkes feil fra bygningssakskyndig.

Fortsatt er det uklart hvordan de nye forskriftsbestemmelsene skal tolkes, men dommen vil antagelig ankes til høyesterett for endelig avklaring.

Hele dommen kan du finne her: Ny dom fra lagmannsretten

Virkningene av ikke-godkjente tilstandsrapporter vil trolig bli gjenstand for diskusjon, opp mot mangelsansvar. Siden retten foretar grundige vurderinger av hvert enkelt avvik i forhold til takstmannsforskriften og NS3600:2018, oppfordres takstingeniører til å være presise med sine formuleringer og følge forskriftene nøye fremover.