Ny dom fra lagmannsretten

En ny dom fra lagmannsretten har nå slått fast at feil i tilstandsrapporter ikke nødvendigvis medfører total ugyldighet. Dommen har stor betydning for takstbransjen, da denne tilbakeviser at kjøper skal anses som uviten om innholdet i en tilstandsrapport, om det avdekkes feil fra bygningssakskyndig. Fortsatt er det uklart hvordan de nye forskriftsbestemmelsene skal tolkes, men […]

Kvartalsvekst i boligmarkedet

Boligprisene i Norge har hatt en sterk oppgang, også i april 2024. Dette har ført til at boligprisene så langt i år har steget med 7,2 prosent ifølge Eiendom Norge. Det er en kruttsterk økning i de nominelle boligprisene i årets første fire måneder, men det er verdt å merke seg at boligprisene justert for […]

NS 3940:2023 Areal- og volumberegninger av bygg

Kort oversikt over arealmåling etter standard NS 3940:2023 Areal- og volumberegninger av bygg Begrepene «P-Rom» og «S-Rom» vil ikke lenger benyttes, men skal fremgå i rapporten i en overgangsperiode. Boligareal oppgis nå i BRA, som deles inn i BRA-i, BRA-e og BRA-b. Opplysninger om åpent areal legges til uten BRA. Målinger som ikke er fra […]

Takstbransjen i Norge, forventninger og behov de kommende årene

Rammebetingelsene i takstbransjen har gjennomgått betydelige endringer de siste årene. Etter at den nye avhendingsloven ble innført, melder flere takstingeniører om økte kostnader og skjerpet ansvar. Nye regler ved omsetning av bolig gjør at det er behov for å se på tilpasninger i forsikringspremier/vilkår og generell drift. Forsikring- og eiendomsbransjen ventet seg også et utdanningskrav […]

Kompetansekrav til bransjen

Norges Takstingeniørers forening (NTIF) har som strategisk mål å jobbe for å aktualisere, ivareta og fremme takstforertakenes funksjon, i såvel boligomsetningen og i eiendomsbransjen. For å oppnå foreningens strategiske mål, vil fokus på kompetanse være et sentralt tema. Med tanke på den funksjonen takstmenn/bygingssakkyndige allerede har gjennom leveranse av tilstandsrapport etter forskriften «Tryggere bolighandel» i […]

Ny forening i takstbransjen

NTIF (Norges Takstingeniørers Forening) så dagens lys i oktober 2023. Trenger vi en ny forening i denne bransjen? Ja, mener vi. I «jungelen» av foreninger i TakstNorge er det frem til oktober 2023, egentlig for mange mulige utdanningsmuligheter for Takstingeniører. Det er utdanningsløp der du i praksis kan bli takstmann «på en lørdag» og det […]